Registracija

PAŽNJA!
Unesite točne podatke, jer ih kasnije nećete moći mijenjati.
Podatke kako ih sad unesete pojavljivat će se u programu i na vašim dokumentima.
Osoba za kontakt

Podatci o firmi
Nakon registracije mailom ćete dobiti privremenu licencu te uputstva za instalaciju i serijalizaciju.
Trajanje privremene licence je 30 dana. U tom roku program možete koristiti bez ikakve obveze, vidjeti odgovara li vašim potrebama i donijeti odluku želite li nastaviti ili ne.
Verzija programa
Trajna licenca - nove verzije programa te podrška u prve četiri godine.
Najam - nove verzije i podrška dostupne za cijelo vrijeme korištenja.
verzija Standard MP
Najam: - godišnji trošak
Korištenje: 960 Kn +PDV
Izdavanje licence: 97 Kn +PDV
Ukupno: 1.057,00 Kn +PDV

Trajna licenca: - jednokratno
Korištenje: 2.976 Kn +PDV
Izdavanje licence: 97 Kn +PDV
Ukupno: 3.073,00 Kn +PDV

verzija Standard
Najam: - godišnji trošak
Korištenje: 1.680 Kn +PDV
Izdavanje licence: 97 Kn +PDV
Ukupno: 1.777,00 Kn +PDV

Trajna licenca: - jednokratno
Korištenje: 4.872 Kn +PDV
Izdavanje licence: 97 Kn +PDV
Ukupno: 4.969,00 Kn +PDV

verzija Standard+
Najam: - godišnji trošak
Korištenje: 2.940 Kn +PDV
Izdavanje licence: 97 Kn +PDV
Ukupno: 3.037,00 Kn +PDV

Trajna licenca: - jednokratno
Korištenje: 7.938 Kn +PDV
Izdavanje licence: 97 Kn +PDV
Ukupno: 8.035,00 Kn +PDV