Ako imate kontrolu nad vlastitim URA/IRA, u svakom trenutku imate uvid koliko poreza ćete morati platiti pa lakše možete planirati sredstva.

Želite li PDV imati pod svojom kontrolom ili vam je draže to prepustiti nekom izvan vašeg poduzeća?
I u jednom i u drugom slučaju PDV ste dužni voditi uredno i podmirivati svoje obveze na vrijeme.

Sustav sam vodi brigu o pravilima tako da bez obzira jeli vaše poduzeće d.o.o. ili obrt, PDV će biti knjižen upravo onako kako treba. Posebna pravila koja vrijede kod određenih vrsta troškova - vlastita potrošnja, upotreba osobnog automobila, reprezentacija - automatski se knjiže na zakonom propisan način.

Obračun PDV-a, vođenje knjiga ulaznih računa (URA) i knjiga izlaznih računa (IRA) s programom RIVA, teško da može biti jednostavniji. Više stvarno nema razloga da vam Obračun PDV-a radi netko drugi.

RIVA vam omogućava da PDV imate pod svojom kontrolom bez dodatnog truda. Svaki račun koji ste ispostavili kupcu i svaki račun koji ste evidentirali od svog dobavljača automatski ulaze u knjigu IRA/URA, a jedino što je vaš posao da na kraju mjeseca ispišete obračun.

PDV knjiga URA

Evidencijom ulaznih računa automatski se vrši registracija u knjigu PDV URA sa svim potrebnim elementima, što znači da nije potrebno posebno znanje niti treba odvojiti dodatno vrijeme.
Registracija predporeza je automatska.

Posebno se vode knjige za vlastitu potrošnju, reprezentaciju, korištenje prevoznih sredstava i regularne primitke/isporuke te predračune, kako je predviđeno zakonom. I opet, o tome vodi računa sam program.

Jedino što treba napraviti, na kraju perioda zaključiti knjige kako bi program kreirao obračun.

PDV knjiga IRA

Slično kao i kod knjige ulaznih računa (PDV URA), knjiga IRA se automatski vodi. Svakim izdanim računom, vrši se registracija sa svim potrebnim elementima:

  • PDV broj (OIB),
  • Naziv kupca,
  • Broj računa,
  • Datum isporuke,
  • Ukupni iznos računa,
  • Osnovica poreza po poreznim stopama,
  • Iznos poreza po stopama.

Nakon završetka razdoblja, aktualnu knjigu treba zaključiti kako bi se automatski popunio PDV Obračun. Knjigu je u svakom trenutku moguće ispisati na papir.

PDV Obračun

Iz podataka prikupljenih u knjigu URA i IRA, program kreira obračun.

Podaci iz knjige URA i IRA se zaključivanjem na kraju razdoblja automatski unose u obračun kojeg je onda moguće ispisati.