Bankovni računi - upravljanje


Možete li uspješno poslovati ako nemate kontrolu nad vlastitim novčanim sredstvima?

Vjerojatno najvažniji dio vašeg poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok, jer u protivnom poslovanje se gasi jednako kao i plamen bez kisika. Kako bi mogli upravljati vašim financijama te planirati prihode i rashode, neophodno je prije svega imati ažurnu i kvalitetnu informaciju koju dobrim dijelom osigurava vaš bankovni izvadak.

Međutim izvadak sam za sebe je mrtvo slovo na papiru i tek kad informacija koju sadrži bude stavljena u interakciju s ostalim podacima, izvadak po računu postaje koristan alat. Podaci unešeni s izvadka spajaju se s vašim dugovanjima i potraživanjima pa imate točnu informaciju o tome tko vam je platio, kada, koliko...koliko ste još dužni, koliko je kašnjenje.

Pregled, pretraživanje

Pristup povijesnim podacima vam omogućava uvid u trendove, prosječna vremena naplate, priljev i odljev sredtava.

Možete voditi više bankovnih računa u isto vrijeme i na istom mjestu. Ovdje se svi vaši računi sjedinjuju na jednom mjestu u jedinstvemom vremenskom slijedu. Za svakog od svojih partnera, u svakom trenutku, brzo i jednostavno dostupan vam je pregled prometa po računu, što je s čime zatvoreno i koliko je ostalo za plaćanje odnosno naplatu.

Unos - registracija izvatka

Izvatci se mogu unositi ručno, ali ih je znatno praktičnije unositi direktnim uvozom iz e-banking sustava vaše banke. I u jednom i u drugom slučaju, program automatski prepoznaje platitelja preko IBAN-a ili poziva na broj.

Zajedno sa sustavom za izradu platnih naloga u SEPA formatu, na jednom mjestu imate objedinjene najvažnije funkcionalnosti e-banking sustava svih vaših poslovnih banaka.

Salda konta

Transakcije s izvatka (uplate/isplate) se spajaju s računima, odnosno ulaznim dokumentima (obvezama) u modulu Salda konta. Na taj se način zatvaraju dugovanja/potraživanja i za svako od njih postoji točna informacija kada, u kojem iznosu i s kojeg računa je podmireno.