Nalozi za plaćanje


Plaćanje računa je osjetljiva tema. Plaćanje mora biti kontrolirano, točno i po mogućnosti na vrijeme. U nekim poduzećima plaćanje vodi vanjski knjigovodstveni servis, dok se u nekima vodi unutar poduzeća.

Kako bi plaćanje bilo pod kontrolom, trebalo bi biti vođeno unutar poduzeća. Vanjski servis ne preuzima nikakvu odgovornost za netočno izvršena ili nepravodobna plaćanja.

Kreiranje naloga

Naloge za plaćanje možete kreirati na sličan način kao što to radite u e-bankingu, ali brže i jednostavnije. Ako naloge unosite ručno, večina podataka će automatski biti popunjena iz jedinstvene baze vaših partnera.

Međutim, znatno bolja opcija je automatsko kreiranje naloga direktno iz baze ulaznih računa (UFA). Na taj način će svi nalozi biti u potpunosti i točno popunjeni, a vi samo morate odabrane naloge poslati na plaćanje u vaš e-banking sustav putem standardnog SEPA formata.
Imate potpunu kontrolu nad procesom odabira koje račune ćete poslati na plaćanje i kada. Prilikom selekcije RIVA izračunava potreban iznos za plaćanje što vam olakšava postupak odabira.

Autorizacija naloga

Kreiranje naloga za plaćanje je zbog svoje osjetljivosti podijeljen na više stupnjeva kako bi se omogućila dodatna kontrola, ali i kako bi se omogućilo razdvajanje pripreme od odobravanja i provedbe.

To znači da pripremu naloga za plaćanje može obavljati osoba koja nema ovlasti izvršenja, a odobravanje naloga za plaćanje vrši osoba koja ima takve ovlasti. Na taj se način proces može podijeliti na više osoba, što ga čini kontroliranijim i učinkovitijim.

Plaćanje - ispis ili e-banking

Nalozi se mogu ispisivati na standardne papirnate obrasce ili u standardnu datoteku za slanje u elektronskom formatu (SEPA format) putem e-banking sustava vaše poslovne banke.

Bez obzira radite li samo s jednom ili s više poslovnih banaka, proces izrade platnih naloga je uvijek isti, tako da i u slučaju promjene banke nije potrebna ponovna prilagodba novom sustavu.

Zajedno sa sustavom za upravljanje bankovnim računima, na jednom mjestu imate objedinjene najvažnije funkcionalnosti e-banking sustava svih vaših poslovnih banaka – stanje i promet na računu te platni nalozi. Time vam je omogućeno da svakodnevno poslovanje s vašom bankom radite na jedinstven način bez obzira na različite sustave koje koriste banke.