Verzije programa

Na raspolaganju je nekoliko verzija programa s obzirom na količinu funkcionalnosti.

Odaberite verziju koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Više »

Funkcionalnosti

Brojne funkcionalnosti će vam olakšati svakodnevno poslovanje i pomoći da odluke donosite brže i efikasnije.

Zanima vas kako? Pogledajte sami...

Više »

Registracija i instalacija

Registrirajte se odmah i dobiti ćete pristup vašem instalacijskom paketu.

Program možete besplatno koristiti 30 do 60 dana, prije nego donesete konačnu odluku.

Registracija »


Demo programa

Kako bi stekli jasniju sliku o samom programu i o čemu se radi, pripremili smo vam potpuno funkcionalnu Demo verziju.

Demo verzija sadrži kreiranu bazu s testnim podacima pa odmah možete isprobati pojedine funkcionalnosti.

Preuzmite Demo


Standard MP

€11 /mj

(€132/god)

ili €395 trajno

Registriraj se!
 • 30 dana besplatno
 • Za nove poduzetnike
 • Brojne funkcionalnosti u početnoj verziji

Standard

€18 /mj

(€216/god)

ili €646 trajno

Registriraj se!
 • 30 dana besplatno
 • Upravljanje skladištem
 • Putni nalozi
 • Blagajna

Standard+

€33 /mj

(€396/god)

ili €1.053 trajno

Registriraj se!
 • 30 dana besplatno
 • Inozemne fakture
 • Fiskalizacija
 • Mrežni rad

Verzije programa

Tri su osnovne verzije, Standard MP, Standard, i Standard+.

Razlog postojanja podverzija je kako bi se omogu­ćilo optimalno korištenje u odno­su na kompleksnost poslo­vanja i uložen novac.

Razlika između verzija je u razini funkcional­nosti (mogućnosti) te u nivou podrške.

Kako kompleksnije poslovanje ima potrebu za pro­ši­renom funkcional­nošću koja daje dodanu vrijednost, tako manje kompleksno poslovanje od takve funkcionalnosti ima malu ili nikakvu korist.

Verzija Standard MP namijenjena je malim i novim poduzećima kojima je primaran cilj održati što manje troškove poslovanja, a u isto vrijeme imati na raspolaganju dostatnu razinu funkcionalnosti.

Verzija Standard namijenjena je poduzećima koja imaju uhodane poslove i poslovne procese, a primarno im je daljnje povećanje efikasnosti.
Standard+ posjeduje dodatnu funkcional­nost u odnosu na Standard i Standard MP (vidi tablicu), osobito korisnu u poduzećima s više djelatnika te poduzećima koja se bave uvozom robe.

Podrška uključuje pomoć korisnicima u radu s programom;

 • putem e-maila i po potrebi telefonom,
 • prioritetne nadogradnje u slučaju zakonskih izmjena
 • prioritetno odklanjanje pogrešaka.

Podrazumijeva se da korisnici imaju i neograničen pristup svakoj novoj verziji.


Program RIVA - funkcionalnost po verzijama

Upravljanje kupcima i dobavljačima Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Matični podatci

 • Naziv, adresa, porezni broj
 • Transakcijski računi
 • Napomene

Pregled prometa

 • Dugovanja, potraživanja, plaćanja
 • Ispis kartica kupaca/dobaljača

Salda konta

 • Povezivanje transakcija s otvorenim dugovanjima/potraživanjem
Prodaja i upravljanje potraživanjima Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Fakturiranje

 • Izrada računa direktno ili iz otpremnice
 • Devizni računi**
 • Automatsko zaduživanje kartice kupca
 • Ispis s grafičkim zaglavljem ili bez
 • Pregled liste računa i njihovog statusa

Predračuni i ponude

 • Izrada ponuda
 • Izrada predračuna
 • Pregled liste i statusa

Gotovinski računi

 • Izrada računa i fiskalizacija
 • Obračuni
 • Knjiženje u knjigu IRA

 

 

Potraživanja

 • Brzi uvid u otvorene račune na popisu računa
 • Pregled nenaplaćenih potraživanja po kupcima
 • Izrada Opomena kupcima za otvorene stavke*
Upravljanje obvezama Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Evidencija

 • Registracija troškova (UFA, Ugovori, Obračuni) s detaljima za plaćanje
 • Automatsko zaduživanje kartice dobavljača
 • Automatski unos u knjigu URA

Nalozi za plaćanje

 • Priprema naloga za plaćanje iz UFA
 • Unos pojedinačnih naloga
 • Ispis na standardni obrazac
 • Zbirni nalozi, e-banking - plaćanje putem Interneta*
Upravljanje skladištem, zalihama i cijenama Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Ulaz robe

 • Kalkulacije
 • Kalkulacije s deviznih računa uz automatsko preračunavanje**
 • Ispis kalkulacije
 • Ispis cijena na etikete

 

Promijene cijena

 • Pojedinačno ili skupno
 • Automatsko preračunavanje u odnosu na referentni bod
 • Automatsko preračunavanje za postotak vrijednosti
 • Automatske nivelacije

 

Stanje skladišta

 • Pregled kartica, financijski i količinski
 • Ispis kartica
 • Inventura

 

Otprema robe

 • Izrada i ispis otpremnica
 • Automatsko ažuriranje skladišta
 • Izračun RUC-a
 • Automatsko fakturiranje

 

Konsignacija

 • Konsignacijsko skladište dobavljača
 • Automatsko razduživanje/ zaduživanje
 • Odjave konsignacije

 

 

Narudžbenice

 • Kreiranje narudžbenice
 • Unos prema šiframa dobavljaća
 • Ispis

 

 

Izvještaji

 • Promet po artiklima (količina, razlika u cijeni)
 • Promet po kupcima

 

Evidencija i obračun PDV-a Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Knjiga URA

 • Automatski unos iz registracije UFA

Knjiga IRA

 • Automatski unos iz registracije IFA

Izračun i izrada PDV obrasca

 • Automatski unos iz Knjige URA i IRA
 • Ispis
Upravljanje transakcijskim računima Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Evidencija izvadaka

 • Unos i pregled po svim transakcijskim računima
 • Unos izvatka iz datoteke (e-banking)*
 • Pregled i pretraživanje
 • Ispis izvadka*
Blagajna Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Uplatnice

 • Uplata gotovine
 • Podnošenje gotovinskih računa
 • Registracija na kontu uplatitelja
 • Ispis uplatnice

 

Isplatnice

 • Isplata gotovine
 • Registracija na kontu primatelja
 • Ispis isplatnice

 

Blagajnički dnevnici

 • Automatsko vođenje dnevnika
 • Ispis

 

Tečajne liste Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Vođenje dnevnih tečajnih lista

 • Automatsko ažuriranje
 • Preračunavanje deviznih dugovanja
Putni nalozi i obračuni Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Putni nalozi

 • Kreiranje, akontacije, odobravanje
 • Ispis

 

Putni obračuni

 • Izrada iz odobrenog naloga
 • Evidencija troškova domaćih i stranih
 • Izračun dnevnice
 • Ispis obračuna
 • Automatsko knjiženje na kontu korisnika

 

Sigurnost Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+

Višekorisnički rad

 • Svaki korisnik ima vlastiti korisnički račun
 • Definicija više razina ovlasti za pristup podacima i funkcijama**

Sigurnosne kopije

 • Izrada potpune kopije
 • Izdvajanje promijenjenih podataka
Mrežni rad Funkcionalnosti StandardMP Standard Standard+


 • Rad istovremeno na više računala***
 • Baza na Linux ili Windows poslužitelju

 

 

*Nije uključeno u verziji StandardMP
**Samo u verziji Standard+
***Uključena licenca za 4 računala. Dodatna 4 uz 30% nadoplate.
 

Program možete isprobati i provjeriti odgovara li vašim potrebama. Registrirajte se bez ikakve obveze kako bi dobili pristup vašem instalacijskom paketu.
Nakon registracije mailom ćete dobiti privremenu licencu u trajanju 30 dana te kratke upute za instalaciju. Ako vam 30 dana nije dovoljno za konačnu odluku, dobiti ćete dodatnih 30 dana korištenja bez ikakve obveze.

Registracija »