Ono što prodajete daje smisao i oblikuje vaše poslovanje pa je od neizmjerne važnosti da u svakom trenutku imate dostupnu informaciju o tome čega i koliko imate, tko kupuje to što imate, koliko to što prodajete donosi zarade.

Ovaj modul je zamišljen kao centralno mjesto za pristup svim informacijama o proizvodima (roba i usluge) koje prodajete. Na istom mjestu su dostupna oba tipa informacija, matični podaci (naziv, šifra, jedinica mjere, porezna stopa, cijena …) i dinamični – transakcije (ulaz, izlaz, količina, promjena cijene, …).
U svakom trenutku je za svaki proizvod na jednostavan način dostupna najvažnija informacija. Koliko dobro se prodaje, kakva je na njemu zarada i tko ga sve kupuje.

Matični - Lista proizvoda

Ovo je glavni dio modula i obavlja višestruku funkciju.

 • Pregled i pretraživanje,
 • Uvid u raspoložive količine i cijene,
 • Brza informacija o vrijednosti robe na skladištu za odabrane artikle,
 • Izrada izvještaja,
 • Ispis cijena,
 • Pristup skladišnim karticama.

Omogučen je brzi uvid u trenutno stanje na skladištu, ali i detaljne informacije za svaki proizvod te brza pretraga proizvoda. Artikli se mogu pretraživati preko šifre, naziva i originalne šifre dobavljača.

Sama lista je kodirana bojama kako bi se olakšao pregled stanja, tako da su proizvodi koji se mogu prodavati označeni zeleno, a onih kojih nema na skladištu crnom bojom.

Skladišne kartice - Transakcije

Na istom mjestu je dostupna potpuna informacija o stanju na skladištu. Trenutne raspoložive količine, kada je proizvod ušao na skladište i po kojoj cijeni te po kojoj cijeni, kome i kada je prodan.

Na skladišnoj kartici su evidentirani svi agregatni podaci i sve transakcije:

 • Ukupna ulazna količina i njena nabavna vrijednost,
 • Ukupna izlazna količina i njena prodajna neto vrijednost,
 • Trenutna raspoloživa količina i njena ukupna nabavna te bruto prodajna vrijednost,
 • Početno stanje,
 • Ulaz - Zaduženja s količinama i ulaznim cijenama te zavisni trošak,
 • Izlaz - Otpremnice s neto prodajnim cijenama,
 • Promjene cijena.
Promjena ili usklada cijena za sve ili za pojedine proizvode izvodi se u svega nekoliko trenutaka, sigurno i bez dugotrajnih, mukotrpnih izračuna.

Izvještaji

Moguće je napraviti nekoliko korisnih vrsta ispisa za sve ili za predhodno odabrane artikle:

 • Listu artikala s trenutnim stanjem na kartici,
 • Potpuni ispis robnih kartica,
 • Promet po artiklima u zadanom razdoblju s ostvarenom razlikom u cijeni,
 • Etikete s cijenama.