Uspješno poslovanje je ono koje se razvija i raste, što mu omogućava uspješna prodaja i naplata. Međutim, da bi poslovanje zaista na kraju bilo uspješno, troškovi moraju biti manji nego prihodi.

Zbog toga je kontrola troškova od iznimne važnosti, a da bi imali tu kontrolu potrebano je imati u svakom trenutku uvid u stanje stvari. Koliki su troškovi, rastu li, koji troškovi rastu i zašto neophodna je informacija s kojom je potrebno raspolagati u svakom trenutku. Jedanput ili dva puta godišnje svakako nije dovoljno.
Obveze prema dobavljačima, djelatnicima, porez i naknade je potrebno pravodobno podmirivati. Osim informacije o samim troškovima, izuzetno je važno planirati novčani tok kako bi imali stabilnu likvidnost bez koje poslovanje staje.

Tako da je izuzetno važno da sve vaše obveze koje imate prema dobavljačima budu uredno evidentirane, ne samo zbog urednog plaćanja nego i zbog kontrole odnosno planiranja troškova te odbitka PDV-a.
Unosom podataka s ulaznog računa automatski se zaduženje upisuje na konto dobavljača, a PDV u knjigu URA.

Evidencija obveza

Ovdje se evidentiraju sve obveze (osim putnih računa). Ulazni dokumenti dobivaju jedinstveni broj te ih je, za slučaj da vam treba uvid u original, jednostavno pronaći u arhivi.

Evidentiraju se svi relevantni podaci, tip dokumenta, vrsta troška, datum dospijeća, iznos za plaćanje, pdv, poziv na broj, ... Iz tako evidentiranog dokumenta automatski imate pregled svih svojih dugovanja i dospijeća te možete planirati i upravljati novčanim tokom.

Evidencija obveza na ovakav način omogućava:

  • Brz pregled svih obveza po dospijeću plaćanja,
  • Pregled i pretraživanje svih evidentiranih dokumenata,
  • Automatsko knjiženje PDV-a,
  • Pripremu za plaćanje jednostavnom selekcijom dokumenata,
  • Direktan pristup dokumentima s kartice dobavljača,
  • Ispis liste svih ili odabranih dokumenata.
Priprema za plaćanje

Kada su unešeni svi traženi podaci, jednostavano i brzo možete generirati naloge za plaćanje. Kako su svi podaci neophodni za zadavanje naloga već raspoloživi, (naziv i adresa, broj računa, poziv na broj, iznos,...) program može automatski kreirati naloge od predhodno izabranih dokumenata.

Prilikom pripreme dokumenata za plaćanje imate potpunu kontrolu nad procesom. Dokumente odabirete pojedinačno po proizvoljnom redosljedu, a u isto vrijeme se prikazuje ukupna suma odabranih iznosa. Dokumenti za koje je već napravljen nalog za plaćanje su označeni drugačijom bojom kako bi se olakšao ispravni odabir i izbjeglo dvostruko plaćanje.
Ispis naloga je moguć na standardne papirnate obrasce ili u elektronskom obliku pogodnom za e-banking (standardni SEPA XML fajl).

Evidencija u knjigu PDV URA

Ulazni dokumenti koji nose predporez (ulazni računi R1, R2) se automatski registriraju u knjigu URA pa nije potrebno zasebno knjiženje, a obračun možete napraviti u svega nekoliko minuta.

Automatskim knjiženjem u PDV URA uvijek imate dostupnu informaciju o trenutnom stanju predporeza, tako da možete na vrijeme planirati svoju poreznu obvezu.