Kako su kupci i dobavljači u centru vašeg poslovanja, tako je i ovaj modul na svojevrstan način centralno mjesto sustava.

Omogućava brz pristup svim informacijama važnim u odnosima s partnerima.
Informacije su temeljno u dva oblika, statični – matični podaci i dinamični – podaci o transakcijama.

Na jenom mjestu je objedinjen pristup svim informacijama vezanim za poslovanje s partnerom, od kontakt podataka, brojeva transakcijskih računa, bilješki, dugovanja, potraživanja, promet, izlazni te ulazni računi. Modulu i informacijama je moguće pristupiti u bilo kojem trenutku, bez obzira u kojem dijelu programa se nalazili i bez potrebe za prekidanjem trenutne aktivnosti.

Matični podaci (naziv, adresa, IBAN, OIB).

Neophodni su za ispravno funkcioniranje programa:

 • Izrada dokumenata poput računa, ponuda, otpremnica, narudžbenica,
 • Evidencija ulaznih računa (obveza) i izradu naloga za plaćanje.
 • Evidenciju i obračun PDV-a.
Transakcije – informacija o odnosima s partnerom.

Rezultat poslovanja i interakcije s partnerom:

 • Što je sve isporučeno ili zaprimljeno, kada i po kojoj cijeni,
 • Koliki je ukupni promet – ukupna potraživanja ili dugovanja,
 • Financije i dinamika plaćanja – kada i koliko te koliko je otvoreno.
Mehanizmi kontrole podataka.

Kod matičnih podataka je od iznimne važnosti da su jednoznačni i točni kako bi i ostale informacije bile točne i vjerodostojne. U tom smislu su ugrađeni mehanizmi koji pomažu kako bi se izbjegle pogreške prilikom njihovog održavanja.

 • Sustav onemogućava kreiranje višestrukih konta za istog partnera,
 • Provjera ispravnosti strukture OIB–a (poreznog broja), prema državi registracije,
 • Provjera ispravnosti IBAN–a ovisno o državi pripadnosti,
 • Mogućnost promjene ili kreiranja podataka samo ovlaštenim osobama.

Pretraživanje partnera u bazi je moguće na više načina, kako bi uvijek i na najbrži način mogli doći do podataka koji vam trebaju. Čak i ako ste zaboravili točan naziv pod kojim je zaveden u vašem sustavu, partnera možete pronaći prema:

 • OIB-u,
 • šifri,
 • sinonimu,
 • bilo kojem dijelu iz naziva - kontekstualno.
Ako je firma u vašoj bazi, sigurno ćete ju pronaći.

Za svakog partnera je moguće direktno pristupiti svim njegovim računima te uplatama/isplatama po računu.

Izvještaji

S podacima o vašim partnerima možete napraviti više korisnih izvještaja:

 • Popis s matičnim podacima za sve ili za predhodno odabrane,
 • Promet s otvorenim stavkama po zadanom razdoblju,
 • Listu zatvaranja uplate/isplate s računima po zadanom razdoblju ili za odabrane račune.