Upravljanje skladištem

Uspješnost poslovanja direktno ovisi o učinkovitom upravljanju skladištem.

Premale količine na zalihi rezultiraju neostvarenom prodajom, a previsoka ulazna cijena ili prevelik popust prilikom prodaje mogu rezultirati direktnim financijskim gubitcima.

Ulaz, izlaz, promjena cijena, inventura robe na skladištu – standardne su operacije neophodne za upravljanje zalihama u materijalnom i financijskom smislu. Točnost prilikom izvršavanja je od najveće važnosti, a same operacije moraju biti nedvosmislene i jednostavne za izvođenje.

Automatizirano i uz upotrebu brojnih kontrolnih mehanizama, inače kompleksne operacije se izvršavaju jednostavno i brzo, a mogućnost pogreške je svedena na minimum.


Kalkulacije/zaduženja

Najzahtjevniji dio skladišnog poslovanja sada je jednostavan, pregledan, siguran i brz.

Za unos artikala moguće je koristiti originalne dobavljačeve šifre što dodatno olakšava unos i ispravan odabir artikla. Stavke unosite točno onako kako je specificirano na računu bez obzira u kojoj je valuti ulazni dokument.

Iz ulazne cijene, zavisnih troškova i marže, program izračunava prodajnu cijenu i ako je sve točno prepisano s ulaznog dokumenta, ulaz robe na skladište je gotov. Brzo i precizno.

Prilikom unosa, automatski se kontrolira prodajna cijena tako da će program signalizirati ako je izračunata cijena previsoka. To znači da nešto s ulaznim parametrima nije u redu. Ili je marža zadana previsoko, ili je ulazna cijena veća nego uobičajeno.


Otpremnice

S odpremom onog što prodajete započinje pretvorba vašeg truda, uloženog vremena, novca i energije u novu vrijednost.

U tom ključnom tenutku želite imati potpunu kontrolu i ne želite da nešto krene krivo.

Izrada otpremnice u RIVA mini ERP ne samo da je jednostavno i brzo, nego u isto vrijeme automatski ažurira skladište pa trenutačno imate uvid u pravo stanje stvari, ali i stvarni podatak o zaradi.

Samo jednim klikom program će na temelju otpremnice sam kreirati račun sa svim potrebnim elementima.

U svega nekoliko minuta imati ćete bez­prije­kor­no napisanu odpremnicu, ažurirano skladište i informaciju o točnoj zaradi (RUC).


Nivelacije, promjene cijena

Ponekad je potrebno promijeniti cijene...

Razlozi za promjenu cijena mogu biti brojni. Kako bilo, u svakom slučaju nastojimo da cijena proizvoda bude takva da omogućava najbolje rezultate. Nekad cijenu treba uskladiti s očekivanjima tržišta (povećati ili smanjiti), a nekad ju je potrebno promijeniti, jer su se promijenile druge okolnosti poslovanja.

Dobar primjer promijenjenih okolnosti je promjena tečaja valute u kojoj se nabavlja određena roba. Ako je ta promjena značajna, utjecat će i na promjenu prodajnih cijena. Drugi primjer je znatnije povećanje nabavnih cijena. U svakom slučaju, potrebno je napraviti analizu utjecaja i po potrebi napraviti uskladu cijena.

Cijenu je moguće mijenjati za pojedini proizvod, za grupu proizvoda ili za sve proizvode. Modul za Nivelacije omogućava brzu, jednostavnu i preciznu uskladu te trenutnu informaciju o utjecaju na prodajnu vrijednost.

Cijenu možete promijeniti po potrebi samo za određenu isporuku i količinu ili za cjelokupnu količinu na skladištu. Cijena se može mijenjati za sve artikle ili samo za odabrane. Promjena je moguća za određeni postotak ili uskladiti s novim tečajem. Program sam automatski radi nivelacije, a izračun je brz i točan.


Inventura

Osim što je i zakonska obveza, potrebno je povremeno napraviti inventuru i uskladiti stanje „na papiru“ sa stvarnim stanjem.

Moguće je, a ponekad i poželjno, raditi ciljane inventure. Na primjer inventura za grupu udarnih proizvoda ili za jedan odjel može dati dobru informaciju o tome kakvo je postupanje s robom.

Inventuru možete raditi za sve artikle ili samo za točno odabrane. Program kreira popisnu listu, a nakon što se brojane količine evidentiraju, automatski imate pregled o tome kolike su razlike količinski i financijski. Vizualno su uočljiva odstupanja tako da brzim pregledom možete uočiti problematična mjesta.


Konsignacija

Osim vlastite robe, moguće je prodavati robu koju vaš dobavljač drži na vašem konsignacijskom skladištu.

Takvu robu je potrebno voditi odvojeno i u svakom trenutku je potrebno znati koliko nekog artikla je vaše, a koliko pripada vašem dobavljaču, odnosno koliko je na konsignaciji.

Program omogućava da se isti proizvod u isto vrijeme nalazi na oba skladišta i moguće ga je prodavati istovremeno, a raspoložive količine su vidljive u agregiranom obliku. To znači da prilikom odpreme program sam vodi računa o ispravnom razduživanju skladišta i automatski vodi evidenciju robe za odjavu.

Prilikom odjave konsignacije dovoljno je dati programu nalog i automatski će sve količine prodane od predhodne odjave biti stavljene na dokument, zajedno s originalnim šiframa dobavljača i dogovorenim cijenama.


Narudžbenice

Nabava je važan dio poslovanja, a kako bi imali učinkovitu prodaju dobro je znati što i od koga naručujete.

Ovaj modul je prije svega namijenjen nabavi robe kako bi imali bolju kontrolu što, od koga i po kojim cijenama nabavljate, ali ga je korisno koristiti i za nabavku svega ostalog što koristite u poslovanju poput potrošnog i uredskog materijala.

Formaliziranjem procesa nabave imate bolji nadzor, jer raspolažete s više informacija koje vam mogu biti korisne u budućnosti, a u isto vrijeme znate tko je što naručio i kada. Račun dobavljača je jednostavno prekontrolirati u odnosu na narudžbu i na vrijeme uočiti eventualne nepravilnosti.

Prilikom naručivanja je moguće koristiti originalne šifre dobavljača, što dodatno čini proces nabave sigurnijim. Kod odjave konsignacije, ovaj modul automatski iz raspoloživih podataka kreira dokument sa svim potrebnim elementima.