Službeni put


Službena putovanja su često neizbježan dio poslovanja, a "papirologija" zna biti napornija od samog putovanja.

Modul Putni nalozi u potpunosti pokriva potrebe knjigovodstvenog praćenja službenih putovanja. Intuitivnošću i visoko automatiziranim procesima omogućen je brz i točan unos podataka te standardiziran i pregledan ispis.

Putni nalog

Putni nalog je temelj za izradu obračuna, ali i dopuštenje odgovorne osobe poduzeća djelatniku da obavi putovanje te pristanak na pokriće troškova proizišlih od putovanja. Svaki nalog/ obračun može pratiti troškove u dvije valute, u domicilnoj za troškove u tuzemstvu i u valuti zemlje u koju se putuje.

 • Odredište,
 • Zemlja u koju se putuje,
 • Valuta obračuna,
 • Iznos dnevnice,
 • Sredstvo putovanja,
 • Datum polaska i trajanje putovanja,
 • Predpostavljeni troškovi,
 • Akontacija.
Putni obračun

Na temelju odobrenog putnog naloga se radi obračun, ali sa stvarnim podacima o troškovima, vremenima polaska i povratka. Svi izračuni se rade sami na temelju unešenih podataka:

 • Trajanje putovanja,
 • Dnevnice,
 • Iznos odobrenih troškova.

Nakon zaključivanja Putnog obračuna, iznos odobrenih troškova se knjiže na konto djelatnika, a iz podataka s obračuna je moguće generirati nalog za plaćanje.

Putni nalozi - nalog
Putni nalog - obračun